Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu
„Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2017”

1. Dane organizacji

Imię
Nazwisko
Nazwa organizacji
E-mail
Telefon kontaktowy


2. Zgłaszane uwagi, wnioski

Dodaj uwage/wniosek
Brak uwag/wniosków

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Informacje